Community

Oasis Trails is dus een rechtspersoon; een stichting. Maar het is veel meer dan dat. In de loop der jaren is OT uitgegroeid tot een netwerk van mensen, die verscheidene keren in de herberg meewerkten of op andere wijze bij de missie betrokken zijn.

Vrijwel het hele bestuur bestaat uit herbergvrijwilligers. Dat geldt ook voor de trouwe bidders, die elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar komen om alle aspecten van de missie in gebed aan God op te dragen. En daar omheen is een groeiende kring van vrienden, die praktisch, moreel of financieel hun steentje bijdragen en waarop altijd een beroep gedaan kan worden.
De herberg in Spanje is feitelijk een community, al is het een komen en gaan van deelnemers. Het is meer een familie dan een bedrijf; broeders en zusters in Christus. En rond de herberg is in Spanje ook een vriendenkring ontstaan.

Een onderdeel van de visie is de wens om samen te werken. Zo maakt OT deel uit van een wereldwijd netwerk van mensen die het evangelie onder backpackers verspreiden: theRiver. Dat is een initiatief vanuit met de bedoeling de krachten te bundelen, voor elkaar te bidden en ervaringen te delen. Daar zijn al diverse vruchtbare contacten uit voortgekomen, die DV op termijn rond nieuwe projecten in Spanje en India tot vormen van samenwerking zullen leiden. Samenwerking is voor ons een middel om te leren en tot grotere effectiviteit te komen.