Stichting

Ons eerste doel was het vestigen van een herberg aan het pelgrimspad naar Santiago de Compostela in noordwest Spanje.

Om iets met enige rechtsgeldigheid te kunnen organiseren, moet nu eenmaal een vereniging of stichting opgericht worden. Uit die noodzaak ontstond in 1997 de stichting Oasis Trails. Een kleine organisatie met de keukentafel als bureau en als belangrijkste taken: het opsporen van een geschikte locatie, het werven van vrijwilligers om de zaak draaiende te kunnen houden, de planning van de bezetting en de nodige administratie. Al in dat eerste jaar meldden zich vrijwilligers, die zich met een aantal van zulke facilitaire zaken bezig wilden houden.

De herberg in Villamajor de Monjardin is behalve een leuke herberg, waar werkers en gasten een prima tijd hebben, in zekere zin een “proefstation”. Daar wordt de nodige ervaring opgedaan en daar kunnen mensen met het werk kennis maken. In de praktijk kunnen ze onderzoeken of deze missie een roeping in hen los maakt voor de langere termijn.

In de loop der jaren zijn er meerdere centra bijgekomen. Maar het is niet de bedoeling dat Oasis Trails een grote beheer-organisatie wordt. De bedoeling is dat nieuwe projecten door de stichting geïnitieerd en gefaciliteerd worden, maar dat ze na verloop van tijd op eigen kracht verder gaan of door andere organisaties overgenomen worden.

De organisatie heeft een klein bestuur, dat ongeveer eens per kwartaal vergadert. Een coördinator doet de werving en selectie van vrijwilligers. 
Het facilitaire en logistieke proces rond de centra is, mede door de grote afstand tot de locatie, niet eenvoudig. Bovendien neemt de drukte op de “Camino” nog steeds met het jaar toe. Vrijwilligers die voor het hele seizoen of langer God in dit werk willen dienen zijn inmiddels onmisbaar geworden.