Het werk in de Herberg

Natuurlijk komt er best wat praktisch werk aan te pas om een herberg te runnen, maar de nadruk ligt toch op het contact met de gasten. We willen medewerkers aanmoedigen om hun geestelijke gaven (I Cor. 12 en Rom. 12) te ontwikkelen en te investeren. Tegelijkertijd is het duidelijk dat Gods liefde net zo goed door het praktisch dienen als door de directe communicatie stroomt.
Het werk wordt middels een taakrooster verdeeld, zodat iedereen weet wat en wanneer zijn taken zijn. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vaardigheden en gaven, maar er zijn nu eenmaal taken die altijd moeten gebeuren en niet zozeer speciale gaven vergen.

Het ingeroosterde team ontbijt start om ca 08.00 uur en daarna wordt de herberg gekuist. Dat is een karwei van een paar uur en dan is er siësta tot 15.00 uur. Dan komt het team bij elkaar voor aanbidding en gebed. Om ca 16.00 uur begint het keukenwerk en is er meer aanwezigheid op het terras. De maaltijd is van 18.30 uur tot ca 19.45 uur. Daarna helpt iedereen een handje met het opruimen en vullen en legen van de vaatwasser.
In principe doen alle medewerkers, die geen vrije dag hebben, mee aan het middaggebed, de maaltijd en de meditatie.
Het herbergwerk is best intensief, maar het praktisch werk is beperkt tot maximaal zes uur per dag.

Als je mee wilt doen is hier meer te lezen over het profiel en de aanmeldingsprocedure.

Een impressie

  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image

Wil je meer informatie?

Ben jij christen en wil je van je geloof graag delen met anderen? Dan is werken als vrijwilliger in de Herberg mogelijk iets voor jou! Op een heel laagdrempelige manier kom je in contact met mensen van over heel de wereld!