Sponsoring

Financieel support is altijd welkom. De eenmalige of structurele donatie kan overgemaakt worden naar NL17 INGB 0007 7430 30 t.n.v. stichting Oasis Trails. S.v.p. vermelden als de donatie niet voor algemene support, maar voor een specifiek doel bestemd is, b.v. transportkosten, vrijwilligersactiviteiten en project Barbarin Community. Giften bedoeld voor specifieke personen benoemen als “herberg-management”.  We zijn een ANBI, hetgeen betekent dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Een impressie

  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image
  • team image

Meld je aan als vrijwilliger!

Ben jij christen en wil je van je geloof graag delen met anderen? Dan is werken als vrijwilliger in de Herberg mogelijk iets voor jou! Op een heel laagdrempelige manier kom je in contact met mensen van over heel de wereld!