De Pelgrim 2016 – Mensen zonder oordeel ontvangen

Inmiddels zit ons vierde seizoen in de herberg er alweer op en staat het vijfde seizoen voor de deur! Het is december en we kijken terug op een mooi herbergseizoen. Een seizoen waarin 36 vrijwilligers Gods Liefde hebben gedeeld met meer dan 4600 gasten die uit 64 verschillende landen kwamen. Wat geweldig! Alle vrijwilligers: enorm bedankt!!

Vandaag las ik een stukje in een dagboek. Het ging precies over iets waar we de laatste tijd erg mee bezig zijn en waarop we ons steeds meer willen richten.

Versie 2We ontmoeten veel mensen die een andere levensvisie hebben en Jezus nog niet kennen. Hoe kunnen zij geraakt worden in die korte tijd die ze bij ons doorbrengen? De schrijfster van het dagboek schrijft dat de enige manier is om liefde over hen uit te storten. Radicale liefde; zonder veroordeling. Alleen Jezus’ Liefde kan hun leven veranderen. Waarschijnlijk verwachten ze niet van Christenen dat ze radicale Liefde zullen ontvangen, niet-veroordelend, onvoorwaardelijk.

Oordelen
We zijn zo gauw geneigd te oordelen; “Is deze persoon mijn liefde wel waard? Of de Liefde van God?” Het antwoord is “JA!” God houdt gewoon van ons! Niemand verdient Gods Liefde, maar niemand is zo diep gezakt dat hij niet gered kan worden. En daarom is ieder mens het waard om als het ware overspoeld te worden met de Liefde van Jezus. Daar willen we voor gaan in de herberg: mensen zonder oordeel ontvangen en ze overspoelen met de Liefde van Jezus, geleid door de Heilige Geest. Vanuit intimiteit met God de Vader!

Israel
Enkele ontmoetingen van het afgelopen seizoen, waarin dit al zichtbaar werd: Een vrijwilligster had gebeden om ontmoetingen met Israëlische pelgrims, ze was zelf in Israël tot geloof was gekomen. Op het dakterras zat een Israëlische te eten en ze wenste haar “eet smakelijk” toe in het Hebreeuws. Het meisje was blij weer eens haar taal te horen en zo ontstond het contact. Ze kwam naar de meditatie en hoorde het getuigenis van deze vrijwilligster over hoe ze in haar land tot geloof was gekomen. Het was nieuw voor haar iets te horen over een levende relatie met God in plaats van over geloof dat bestaat uit regels en wetten!

Pijnlijke knie
Tijdens het teamgebed ’s middags werd er op een dag in september speciaal gebeden om een bewogen hart, vooral voor de jongeren. En die dag kwamen er veel jonge pelgrims! Dat is niet zo gebruikelijk in september…. Een van de vrijwilligers kwam die hele dag op bijzonder wijze in contact met deze jongeren, terwijl ze het gevoel had hun oma te kunnen zijn. Ze mocht bidden voor een pijnlijke knie van een Amerikaanse jongen. Ze kreeg het op haar hart om met een Spaanse jongen iets te delen uit haar eigen leven dat ze eigenlijk nooit deelt met vreemden. Dit raakte hem diep, omdat dit juist ook in zijn leven en dat van zijn moeder was gebeurd. In haar hart ervoer deze vrijwilligster echt Gods bewogenheid over deze jongeren, zo diep dat ze die nacht ieder uur wakker werd omdat ze wist dat ze voor hen moest bidden. De volgende morgen kon ze hen nog uitzwaaien. De Amerikaanse jongen vertelde dat hij genezen was en beiden zeiden haar dat ze in Jezus’ Naam de andere jongeren zouden helpen op hun Camino en zouden bidden. De vrijwilligster schrijft: “Als de Heilige Geest je aanraakt, dan gebeurt er wat!”

Geliefd kind
Op een dag was er een jonge Zweedse vrouw te gast. Ze ontweek iedereen en reageerde heel afwijzend als er maar iemand in de buurt kwam. Ze wilde absoluut niet aangeraakt worden. Ze was erg onrustig en angstig. Iemand zonder contact, niet opgenomen in de groep, eenzaam en alleen….  Ik ervoer Gods enorme Liefde voor haar en probeerde met haar te praten. Ze vertelde dat ze veel psychiatrische problemen had, zo ernstig dat ze in klinieken ook niet wisten wat ze met haar aan moesten. Ze werd wat rustiger, ik luisterde vooral en bleef op een voor haar “veilige” afstand. Uiteindelijk mocht ik haar in haar ogen kijken en zeggen dat ze enorm geliefd is door God de Vader.

Misbruik
Op een van de laatste dagen van het seizoen kwam er een Amerikaanse man van een jaar of 60. Bij ons allemaal kwam hij over als een niet zo toegankelijke man. Niet iemand op wie je zomaar uit jezelf afstapt voor een praatje. Maar wel als Gods Geest je leidt…..

We zaten naast elkaar tijdens de maaltijd. Ik bad hoe ik Gods Liefde aan hem mocht geven: “luisteren, praten over z’n dochters” hoorde ik. Hij vertelde hoeveel hij van zijn dochters houdt. En uiteindelijk ook over alles wat hij en zijn broers meemaakten in de katholieke kerk in hun jeugd. Verhalen over strenge regels, dreigen met de hel, fysiek en seksueel misbruik. Ik zag nu waar zijn bitterheid vandaan kwam. Later op de avond praatten we nog wat verder. Ik vroeg of ik in een gebed zijn gezin, zijn dochters mocht zegenen. Dat mocht. Ik mocht ‘m ook vertellen over hoeveel God van hem houdt, zoiets als wat hij voelt voor zijn dochters, maar dan nog zoveel meer. Dit was echt een ontmoeting waarin ik diep ervoer dat het er hier echt om ging ver te blijven van enig oordeel.

Dat het allerbelangrijkste was om Gods Liefde te laten zien en bewogen te zijn met deze verwonde man! En zo kijken we weer uit naar een nieuw seizoen in 2016.

We groeten jullie allemaal hartelijk en hopen velen van jullie weer te ontmoeten in de herberg!

Bert en Betty

Comments
admin